Stichting Hoepel
Stichting Hoepel

In Roemenië is er een chronisch gebrek aan opvang voor ouderen. De verzorgingstehuizen zitten vol, zijn enorm verouderd en voor de inrichting is er helemaal geen geld beschikbaar.

In Marghita staat al jaren een verzorgingstehuis. Het tehuis biedt plaats aan 18 personen. Met z’n drieën liggen de bewoners op een heel klein kamertje. De bedden staan strak tegen elkaar en er is nauwelijks plaats voor een nachtkastje.

In de winter is het er bijna niet warm te krijgen en in de zomer is het er ontzettend warm.
Karsci is de directeur van het huis. We kennen deze bedreven man al jaren. Hij zet zich met hart en ziel in voor zijn patiënten en cijfert zichzelf volledig weg.

In de loop der jaren zijn er veel hulpgoederen zijn kant op gegaan om de bewoners wat beter te kunnen verzorgen. Het gaat dan om kleding, incontinentiemateriaal, wasmachines en diverse spullen om de keuken in te richten.

Omdat er onvoldoende ruimte was voor de ouderen is er een extra tehuis gebouwd in Marghita. Karsci werd aangesteld om ook aan dit tehuis leiding te geven. Helaas was hier ook onvoldoende geld beschikbaar voor de inrichting.

Karsci helpt graag zelf mee om alles zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Als hij WC-verhogers krijgt, gaat hij dan ook direct aan de slag om ze te plaatsen.

Met behulp van onder andere een streekverpleeghuis uit Nijkerk is het gelukt om het gebouw nagenoeg volledig in te richten. Het blijft een hele opgave om dagelijks alles draaiende te houden maar er is een goede basis gelegd.