Stichting Hoepel
Stichting Hoepel

Viorel Pasca is getrouwd, heeft 3 kinderen en woont in Dumbrava. Hij heeft in eigen beheer een 7-tal opvanghuizen opgezet in Dumbrava, Ceica, Tinca en Batar. Hier worden totaal circa 230 personen opgevangen die doorlopend zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen die geen onderdak hebben. Psychisch zwakkeren en zieken zonder zorg van familie of overheid. Velen zijn nagenoeg in alles afhankelijk van de zorg die ze krijgen. Jaarlijks overlijdt ongeveer 20% van de patiënten. Ze worden door Viorel of één van de medewerkers begraven. Een klein houten kruisje met hun naam, geboorte- en sterfjaar is daarna het enig wat nog aan hun leven herinnert.

De patiënten wonen in zeer eenvoudige gebouwen. Dit waren voorheen nog schuren. Met behulp van meerdere stichtingen is het gelukt de schuren behoorlijk op te knappen. De mensen die er wonen zijn er tevreden mee. Ze komen vaak uit nog veel slechtere omstandigheden. Sommige leefden op straat en andere leefden geïsoleerd op het platteland en werden al jaren verwaarloosd.

Om het verbeteren van de gebouwen mogelijk te maken heeft Stichting Hoepel een sponsoractie voor dit project opgezet. Inclusief de bijdrage van de stichting was er ruim €19.000,00 beschikbaar. Dit bedrag wordt in een periode van 24 maanden beschikbaar gesteld om de omstandigheden gefaseerd te verbeteren. Mede dankzij de hulp van een aantal andere instanties en particulieren is het gelukt om alle gebouwen te renoveren. Alle patiënten hebben nu gelukkig een fatsoenlijk onderkomen.

Veel patiënten hebben geen enkel inkomen. Een aantal ouderen heeft een klein pensioen. Met deze inkomsten kan nog geen 20% van alle kosten betaald worden. Gelukkig zijn er meerdere sponsors die dit project steunen. Sommigen helpen structureel met geld en anderen zorgen bijvoorbeeld voor aardappelen of hout voor de kachels. Voor dit project is er ook doorlopend veel voedsel nodig. Er wordt in een paar kleine keukentjes gekookt en het brood wordt ook allemaal zelf gebakken. Men leeft grotendeels van maaltijd soepen met brood erbij. Het is eigenlijk iedere dag hetzelfde. Soms zit er iets vlees in de soep.

In totaal werken er circa 15 personen op de 7 locaties. Dat is uiteraard veel te weinig maar voor meer arbeidskrachten is er geen geld.

Dit was in de jaren 2012 t/m 2014 het grootste project waar de stichting zich aan verbonden had. We zien gelukkig doorlopend vooruitgang. Het project wordt nog steeds gesteund maar nu vooral met goederen die in Nederland worden ingezameld.