Stichting Hoepel
Stichting Hoepel

Je kunt iemand die geen eten heeft dagelijks een vis brengen. Beter is deze persoon eenmalig een hengel te geven. Mogelijk lukt het hem dan om in de toekomst zelf voor eten te zorgen.

Dit geldt ook voor zigeunerkinderen die nauwelijks tot geen onderwijs ontvangen. Het gevolg is dat ze op termijn ook niet in staat zijn om voor zichzelf en een eventueel gezin te zorgen. Zonder opleiding is het vinden van een redelijke baan bijna onmogelijk. Reden genoeg dus om ervoor te zorgen dat ze wel voldoende onderwijs ontvangen. Dat kan bepalend zijn voor hun toekomst.

Om deze reden heeft Stichting Hoepel in samenwerking met lokale partners in oktober 2013 het idee opgevat om een naschoolse opvang op te zetten voor de kinderen in Dumbrava.

In maart 2014 is er een gebouw aangekocht. Dit is grondig verbouwd en geschikt gemaakt voor de naschoolse opvang.
We hadden het niet voor mogelijk gehouden maar ruim een jaar later was alles gereed en kon het project van start. Het huis is grotendeels ingericht met goederen die met het transport in oktober 2014 zijn meegekomen.

Op 11 oktober 2014 werd het huis geopend door de plaatselijke burgemeester en de lokale projectleider. De lokale bevolking was in grote getale aanwezig. In een aantal toespraken werd hen ook duidelijk gemaakt dat dit een enorme en unieke kans voor hen is. In de tweede week van november ging het project echt van start. De kinderen stroomden massaal toe.

Er zijn twee leerkrachten in de arm genomen die dagelijks de kinderen begeleiden. Het gaat dan niet alleen om onderwijs. Er is ook veel aandacht voor persoonlijke verzorging, aanleren van sociale vaardigheden en het signaleren van probleem gevallen. Er zijn ook onderdelen met een evangeliserend karakter. Dit is echter geen primaire doelstelling. De leerkrachten gaan ook naar de huisjes waar de kinderen wonen om de situatie te beoordelen en de ouders eventueel van advies te voorzien.

Ze moesten eerst het vertrouwen van de bevolking winnen. Dat is inmiddels goed gelukt. Hierdoor hebben ze meer mogelijkheden om hun werk goed te kunnen doen. Na een periode van gewenning zijn er grote veranderingen zichtbaar in het dorp. De bevolking zoekt nu op eigen initiatief samenwerking met het project.

We hebben goede hoop dat dit project de toekomst van vele kinderen in Dumbrava zal veranderen en dat zij op termijn in staat zijn op eigen benen te staan. Er is nog veel te doen maar de eerste resultaten zijn duidelijk zichtbaar. Dit geeft moed en ook veel energie om vol vertrouwen door te gaan.